Kypr - ostrov dvou tváří

Kypr - ostrov dvou tváří

Kypr - ostrov dvou tváří

9 - denní zájezd | Kypr

- řecká i turecká část

Naše novinka Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • leteckou dopravu včetně tax
  • dopravu autobusem či mikrobusem na výlety
  • průvodce
  • 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 7x polopenzi

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 520 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 2600 Kč)

Program zájezdu

1. den: Přílet na Kypr , transfer do hotelu, ubytování.
2. den: HRAD KOLOSSI - postavený ve 13. století za vlády rytířů sv. Jana. Přejezd do starověkého KOURIONU - prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna). Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky a krásy. PAFOS – rozsáhlý archeologický park, zařazený díky svým historickým památkám na seznam světového dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů).
3. den: Hlavní město – NIKÓSIE - poslední rozdělené město na světě. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. Pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie s památkami na tureckou nadvládu – orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště.
4. den: Výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA – návštěva „města duchů“. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Lala Mustafa Paşa, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká SALAMIS působivé antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter SV. BARNABÁŠE – nyní slouží jako archeologické muzeum.
5. den: Výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru . SV. HILARION – romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE - prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí je nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v BELLAPAIS – překrásný augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.
6. den: Celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří TROODOS . Zastávka v malebné vesničce LANIA, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. KLÁŠTER KYKKOS – prohlídka nejbohatšího a neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu THRONI – překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas s KOSTELEM ARCHANDĚLA MICHAELA, který je díky překrásným freskám zapsán na seznamu UNESCO.
7. den: Volný den, možnost koupání.
8. den: LARNAKA – prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita HALA SULTAN TEKKE – jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA – návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Vesnička LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, nocleh dle odletu.
9. den: Přílet do Prahy.

Fotogalerie

Kypr Kyrenia 07 Bellapais-02 Bellapais-07 Bellapais-09 Bellapais-11 Famagusta-08 Hala Sultan Tekke-02 Kykkos-01 Kykkos-02 Kykkos-04 Kykkos-05 Kykkos-06 Kykkos-07 Kyppr Kourion 01 Kyppr Kourion 03 Kyppr Kourion 04 Kypr Bellapais 01 Kypr Bellapais 02 Kypr Bellapais 03 Kypr Bellapais 04 Kypr Bellapais 05 Kypr Bellapais 06 Kypr Famagusta 01 Kypr Famagusta 02 Kypr Famagusta 03 Kypr Famagusta 04 Kypr Famagusta 05 Kypr Famagusta 06 Kypr Famagusta 07 Kypr Hala Sultan Tekke 01 Kypr Hala Sultan Tekke 02 Kypr Kolossi 01 Kypr Kolossi 02 Kypr Kourion 02 Kypr Kourion 04 Kypr Kykkos 01 Kypr Kykkos 02 Kypr Kykkos 03 Kypr Kykkos 04 Kypr Kyrenia 01 Kypr Kyrenia 02 Kypr Kyrenia 03 Kypr Kyrenia 04 Kypr Kyrenia 05 Kypr Kyrenia 06 Kypr Larnaka 01 Kypr Larnaka 02 kypr Nikosia 01 kypr Nikosia 02 kypr Nikosia 03 kypr Nikosia 04 kypr Nikosia 05 Kypr Paphos 01 Kypr Paphos 02 Kypr Paphos 04 Kypr Paphos 05 Kypr Paphos 06 Kypr Petra Tou Romiou 02 Kypr Petra Tou Roumio 01 Kypr Salamis 01 Kypr Salamis 02 Kypr Sv. Hilarion 01 Kypr Sv. Hilarion 02 Kypr Sv. Hilarion 03 Kypr Sv. Hilarion 04 Kypr Sv. Hilarion 05 Kypr Sv. Hilarion 06 Kypr Sv. Hilarion 07 Kypr Sv. Hilarion 08 Kypr Sv. Hilarion 09 Kypr Troodos 01 Kypr Troodos 02 Kypr_1860 Kypr_1954 Kypr_1982 Kyrenie-03 Kyrenie-10 Kyrenie-12 Nikosie-02 Nikosie-03 Nikosie-04 Nikosie-09 Sv. Hilarion-03 Sv. Hilarion-04 Sv. Hilarion-08 Sv. Hilarion-10 Sv. Hilarion-13 Sv. Hilarion-16 Sv. Hilarion-17 Sv. Hilarion-20 Troodos-04 Troodos-05 Troodos-06 Troodos-07 Troodos-08 Troodos-12